Advies op maat van een van onze specialisten

Een NEN 1010 keuring voor een nieuwe of uitgebreide installatie

Elektrische installaties in woningen of bedrijven dienen te voldoen aan de norm NEN 1010. Onze installateurs dragen een nieuwe of uitgebreide installatie pas aan u over als ze hebben vastgesteld en gerapporteerd dat aan deze norm is voldaan.

Een NEN 3140 keuring is de APK voor uw woning of bedrijf

Is een elektrische installatie eenmaal in gebruik genomen? Dan moet deze in goede staat worden gehouden. Zo wordt voorkomen dat er gevaar ontstaat voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners of medewerkers. De norm voor het beheren van elektrische installaties is de NEN 3140.

Een goed uitgevoerde inspectie volgens de norm NEN 3140 bestaat uit een visuele inspectie van de installatie en de verdelers in de ruimten. Daarnaast voeren we bij Van Kapel metingen uit die belangrijk zijn voor de veiligheid. Wij gebruiken hierbij altijd thermografie ter ondersteuning.

Zonder een NEN 3140 keuring keert de verzekering soms niet uit

Bedrijven worden geacht hun elektrische installaties regelmatig – meestal om de drie jaar – te laten keuren. Bij de Arbowet is een periodieke inspectie verplicht. En ook bij brandverzekeringen is een NEN 3140 keuring van de elektrische installaties vaak vereist. Kunt u niet aantonen dat uw installaties NEN 3140 zijn gekeurd, dan keert de verzekeraar de schade vaak maar ten dele of soms zelfs helemaal niet uit.

Wilt u uw installaties NEN 1010 of NEN 3140 door ons laten keuren?

Heeft u een elektrische installatie recent uitgebreid en wilt u deze NEN 1010 door ons laten keuren? Of wilt u door ons een NEN 3140 keuring laten uitvoeren aan uw bestaande installaties? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

Snel schakelen door eigen Technische Dienst
Wij kunnen uw apparatuur installeren en onderhouden
Veel vakkennis, ervaring en advies op maat
Vergaande service tot in uw bedrijf of huis